Ưu nhược điểm của các xét nghiệm miễn dịch phân tích protein

Ưu nhược điểm của các xét nghiệm miễn dịch phân tích protein. Xét nghiệm miễn dịch là gì? vì sao các xét nghiệm miễn dịch lại cần thiết và quan trọng như vậy?

Các xét nghiệm miến dịch phổ biến cho các chất phân tích đơn

Các bài kiểm tra để đánh giá mức độ của một protein đơn trong một mẫu chất lỏng đồng nhất (điển hình là ELISA hoặc western blot) là một trụ cột của nghiên cứu sinh học trong nhiều thập kỷ. Xác định mức độ protein chính xác là thông tin trong nghiên cứu và chẩn đoán, cho dù định lượng mức độ của một protein cụ thể hoặc thử nghiệm cho sự có mặt của các dấu hiệu protein.

Nhiều bộ dụng cụ ELISA sử dụng các cặp kháng thể đã được tối ưu hóa đã có sẵn, bao gồm các kháng thể bắt nguồn từ các môi trường sinh học và một kháng thể dò đặc hiệu. Các cặp kháng thể trong ELISA đặc hiệu, nhạy cảm và có thể được đọc trên các đầu đọc đĩa phổ biến.

advia-centaurcp-touchscreen-00006100_9

Xem thêm: bệnh viện nào chữa tiêu hóa tốt

Hạn chế của các xét nghiệm miễn dịch phân tích đơn

Mặc dù các xét nghiệm singleplex  (ví dụ xét nghiệm để đo một chất phân tích đơn lẻ  )  rất mạnh và phổ biến, chúng có thể không phải là định dạng tốt nhất cho nghiên cứu của bạn vì nó thường cung cấp thông tin về mặt sinh học để đo nhiều hơn một protein mục tiêu.

Đo nhiều mục tiêu bằng ELISA liên quan đến thực hiện một số dòng công việc khảo nghiệm song song; điều này tốn nhiều thời gian và làm tăng nguy cơ lỗi. Hơn nữa, yêu cầu khối lượng mẫu tăng lên tương ứng với số lượng các chất phân tích đo được; một thách thức quan trọng là các mẫu sinh học thường khan hiếm và quý giá.

Các thử nghiệm có thể được thu nhỏ để bù đắp cho các yêu cầu khối lượng mẫu gia tăng, tuy nhiên điều này thường đòi hỏi phải có thiết bị chuyên dụng đắt tiền. Nhiều thử nghiệm có thể được thực hiện song song với chế biến thủ công tối thiểu sử dụng vi lỏng; tuy nhiên sự phức tạp của các tuyến chất lỏng tăng lên nhanh chóng khi có thêm các xét nghiệm huyết học và mẫu, hạn chế tính linh hoạt về số lượng mẫu và các chất phân tích có thể đo được.

SHARE